Your Trusted 24 Hours Service Provider!
Chape prijzen
  • Number #1 Provider
    of Industrial Solution
  • Global Certificate
    ISO 9001:2015
  • Award Winning
    Solution Of The Year
Master interieurarchitectuur Profiel Universiteit Antwerpen.
Hiervoor zoekt hij inspiratie in kunst en wetenschap, architectuur en design, technologie en geschiedenis. Zo plaatst hij de mens in een habitat die zowel functioneel als sfeervol is. Hij is pragmatisch en visionair en vervult een belangrijke maatschappelijke rol in een steeds evoluerende samenleving die op zoek is naar kwaliteit en welzijn.
Interieurarchitectuur studeren.
In de opleiding interieurarchitectuur leer je creatief, met oog voor detail en beleving te ontwerpen en werken. Daarbij is er voortdurend aandacht voor maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programmas voor bestaande gebouwen Je denkt tijdens de opleiding na over nieuwe woonvormen en over het interieur van zowel woningen als winkels en kantoren.
Bachelor interieurarchitectuur Studieprogramma Universiteit Antwerpen.
Bachelor in de interieurarchitectuur. Bachelor in de interieurarchitectuur. Bachelor in de interieurarchitectuur. Modeltraject deel 1. Introductie / casestudie object en ruimte. Theorie object en ruimte. Casestudie mens en object. Theorie mens en object. Casestudie mens en ruimte. Theorie mens en ruimte.
Bachelor interieurarchitectuur Opleidingsinfo Universiteit Antwerpen.
Als interieurarchitect geef je jouw leefomgeving vorm en kleur en maak je ze speels en leefbaar. Je zoekt hiervoor inspiratie in kunst en wetenschap, in architectuur en design, in technologie en geschiedenis. Ben jij creatief ingesteld en bereid over het muurtje te kijken?
Interieur Architectuur Thomas More.
In de studio interieur architectuur vertrekken we vanuit een écht ruimtelijk gegeven een leegstaande kerk, een bedrijfsgebouw, en een strikt omschreven programma. We verleggen het accent van private naar semi-publieke interieuropdrachten. Je leert oog hebben voor de architecturale context, de structuur, de constructie, de uitvoerbaarheid en techniciteit, zonder het ruimtelijk concept uit het oog te verliezen.
Onderwijskiezer.
Het programma sluit nauw aan bij het programma van de bacheloropleiding Architectuur. De doelstelling en de inhoud van Interieurarchitectuur verschillen wezenlijk van de pba Interieurvormgeving. Algemeen genomen zijn er is de opleiding drie belangrijke clusters hoewel er verschillen zijn al naargelang de universiteit.: Architectuurwetenschappen: dit wordt opgesplitst in de vakken geschiedenis en theorievorming. Geschiedenis behandelt aspecten van kunst en cultuurgeschiedenis. In de theorievorming worden basisinzichten van filosofie, psychologie en sociologie bijgebracht. Technieken: structuurleer wiskunde, krachtenleer, statica, constructie fysica, bouwfysica, geologie, scheikunde en technische uitrusting komen aan bod. Vormgeving: expressie, ontwerpen en voorstellingstechnieken. Expressie is op de 1ste plaats een doeactiviteit en omvat aspecten als vormbepalende wiskunde en kleurbepalende fysica. Ontwerpen vormt het hoofdbestanddeel van de opleiding. Hier wordt ruime aandacht geschonken aan ontwerpoefeningen die zowel de omgeving, de bouwkunst als het interieur tot voorwerp hebben.
Interieur studierichtingen en opleidingen in België.
Scholen met interieur opleidingen op bachelor-niveau.: Hogeschool Gent, departement KASK. Hogeschool voor wetenschap en kunst, Campus Sint-Lucas Architectuur Gent. Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Thomas More, Mechelen Focus op interieurontwerp, interieurbouw of meubelontwerp. INTERIEUROPLEIDINGEN OP UNIVERSITEITSNIVEAU. Een interieuropleiding aan de universiteit kan je volgen aan de faculteit Interieurwetenschappen en Architectuur. Hier heb je keuze tussen de studierichtingen Architectuur of Interieurarchitectuur.
Bachelor interieurarchitectuur Profiel Universiteit Antwerpen.
Als interieurarchitect heb je een open houding en een visie op de mens en de maatschappij. Je bent ondernemend en kunst en wetenschap, architectuur en design, technologie, geschiedenis en de mens inspireren je. Daarnaast kijk je kritisch naar je omgeving en heb je een aangeboren stijlgevoel.